Endüstriyel Tasarım Hakkında
Endüstriyel Tasarım Nedir?

İlk olarak endüstriyel tasarım ve endüstri ürünleri tasarımı aynı faaliyeti ifade etmektedir. Endüstriyel tasarım sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış bir kavramdır. Kestirme bir tanımla endüstriyel tasarıma, seri üretime uygun ürün tasarlama işi diyebiliriz. ICSID’in tanımına göre tasarım, amacı objelerin, işlemlerin, hizmetlerin ve her türlü sistemin çok yönlü özelliklerini meydana getirmek olan bir üretme aktivitesidir. Bu nedenle tasarım, teknolojilerin yenilikçi insancıllaştırılmasının ve kültürel – ekonomik alışverişin odak noktasını teşkil etmektedir. Endüstriyel tasarım ise hem kullanıcının hem üreticinin ortak faydalarını baz alarak, bir ürünün veya sistemin form, fonksiyon ve maddi, manevi değerini optimize eden özellikler ve konseptler ortaya çıkarma aktivitesidir.

Endüstriyel Tasarımı Kim Yapar?

Endüstriyel tasarımı, endüstriyel tasarımcılar yapar. Nasıl ki inşa edilen yapıları mimar çizer, ağaçları bahçıvanlar budar, uzaya astronatlar gider, endüstriyel tasarımı da endüstriyel tasarımcılar yapar. Ülkemizde endüstriyel tasarım eğitimi verip bu işte uzmanlaşmış kişiler yetiştiren üniversiteler mevcuttur. Ürün tasarımını başka meslek gruplarına bırakmaya gerek yoktur. ODTÜ'nün tanımına göre endüstri ürünleri tasarımcısı, ihtiyaçların belirlenmesine, belirlenen ihtiyaçların yeni ürünlere dönüşmesine ya da yapılacak değişikliklerle mevcut ürünlere yansımasına, ürünlerin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra değerlendirilmesine kadar birçok aşamaya katkıda bulunur; tasarım sürecinde hem üretici kuruluşun üretim olanakları, maliyet, pazar payı, hedef kitle gibi kaygılarını hem de kullanıcının kültürel değerlerini, estetik beğenisini, kullanım kolaylığı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını gözetir.

Türkiye’de Endüstriyel Tasarım

Türkiye'de endüstriyel tasarım mesleği yaklaşık 37 sene önce oluşmaya başlamıştır. Önceki dönemlerde bu alandaki açığı kapatmak için genelde mimarlık ve benzeri meslek alanından kişiler hizmet vermeye çalışmıştır. Gelişen teknoloji ile değişen üretim yöntemleri ve oluşumuna hız katan ürün tasarım kültürü, bu alanda uzman kişiler yetiştirilmesini gerekli kılmıştır. 1971 yılında MSGSÜ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) tarafından kurulan Türkiye'nin ilk endüstri ürünleri tasarımı bölümü ile ülkemizde bu uzmanlık alanının eğitimi verilmeye başlanmıştır. Daha sonra ülkemizde tasarım kültürünü yerleştirmek için çeşitli organizasyonlar düzenlenmeye başlamıştır. Bu alanda en önemli organizasyon EMTK'dır. ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) Türkiye'de endüstriyel tasarımcıları bir araya getirerek ülkede bir tasarım kültürü oluşturmayı, mesleği tanıtmayı ve haklarını oluşturmayı amaçlayan bir kuruluştur.

Türkiye'de bu alanda eğitim veren birçok üniversite vardır. Uzmanlık alanı olarak tasarımı seçmiş meslek sahipleri ya üretim yapan bir firmada Ar-Ge faaliyetleri sürdürmekte ya da kendi münferit tasarım ve danışmanlık şirketlerini kurup bir çok farklı sektöre hizmet etmektedirler. Örnek vermek gerekirse Kilittaşı tasarım firması bir çok özel proje yürüttüğü gibi Arzum'un tasarım danışmanlığını da başarı ile yapmaktadır.

Ar-Ge ve Endüstriyel Tasarım

Ar-Ge hayatımıza son zamanlarda girmiş ol an ve manası araştırma geliştirme olan bir kavramdır. Peki Ar-Ge neden vardır? Zaman geçtikçe her türlü imkan, insanların istek ve ihtiyaçları artmaktadır. Eskiden tek fonksiyonlu, tekdüze problem çözümlü ve temel ihtiyaçların çözümüne yönelik ürünler insanlara yeterken artık artan ihtiyaçlarla beraber insan hayatını en ince detayına kadar kolaylaştırmak bir hedef olmuştur. Firmalar bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için ya temel ihtyaçlara farklı çözümler sunacak ya çözülmemiş problemlere el atacak ya da ikisini birden yapacaktır. Çağımızdaki en büyük pazarlama innovasyondur(yenilik). Yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone, cep telefonu ihtiyacına farklı bir çözüm getirmiş ve bu piyasaya artı bir değer katarak; hem rakiplerine kendini klonlatmayı başarmış, sürüklenen değil sürükleyen olmuş, Apple markasına prestij kazandırmış, insanlara farklı bir deneyim yaşatmış ve resmi olmayan bilgiler ışığında 3g modeli 1 hafta içinde 1 milyon adet satmıştır. Bu da bize Ar-Ge'nin gücünü gösterir. Zira bütün büyük firmaların Ar-Ge departmanlarına milyonlarca dolar yatırması Ar-Ge'nin öneminin en büyük kanıtıdır.